DOKÜMANLAR

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ DOKÜMANLARI

ACİL DURUM TAHLİYE PLANI KROKİSİ

ACİL DURUM TAHLİYE PLANI KROKİSİ

 

TAHLİYE YÖNTEMLERİNİN BELİRLENMESİ

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik’in 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında “İşveren, işyerinde acil durumların meydana gelmesi hali de çalışanların bu durumun olumsuz etkilerinden korunması için bulundukları yerden güvenli bir yere gidebilmeleri amacıyla izlenebilecek uygun tahliye düzenlemelerini acil durum planında belirtir ve çalışanlara önceden gerekli talimatları verir.” hükmü yer almaktadır. Bu ifadeden hareketle herhangi bir acil durum olduğunda işyerinde bulunan herkesin (çalışanlar, ziyaretçiler vb.) işyerinden çabuk tahliyesini sağlayacak, yön gösterici çalışmalar yapılması gerekir.

 

Tahliye konusunda şu unsurlara dikkat edilmesi gerekir:

  • Erken tahliye,
  • Yüksek riskli alanlar dışında bir güvenli yer belirlemek,
  • Bir haberleşme sistemi belirlemek ve uygulamak,
  • Tahliyeye hazırlıklı olmak için tatbikatlar yapmak.

İşyerinde güvenli yere gidilebilmesi için tahliye planları hazırlanması bu yöntemlerin başında gelir. Nitekim aynı yönetmeliğin 12’nci maddesinde aşağıdakileri hususları içeren krokiler hazırlanması gerektiği vurgulanmaktadır:

  • Yangın söndürme amaçlı kullanılacaklar da dâhil olmak üzere acil durum ekipmanlarının bulunduğu yerler,
  • İlkyardım malzemelerinin bulunduğu yerler,
  • Kaçış yolları, toplanma yerleri ve bulunması halinde uyarı sistemlerinin de yer aldığı tahliye planı,
  • Görevlendirilen çalışanların ve varsa yedeklerinin adı, soyadı, unvanı, sorumluluk alanı ve iletişim bilgileri,
  • İlk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında işyeri dışındaki kuruluşların irtibat numaraları.

Tahliye planları, işyerinin bölümlerinde görülebilecek yerlere asılarak, herhangi bir acil durumda işyerinde o anda bulunan herkese (çalışanlara, stajyerlere, ziyaretçilere vb.) yardımcı olacak şekilde kullanılmalıdır. Tahliye planları için bir örnek Şekil ’de gösterilmiştir.

 

Şekil ’de görüldüğü gibi kat planı acil durum tahliyesine uyarlanarak, sarı ile işaretlenmiş kısımlar normal çıkışları, yeşil oklarla işaretli kısımlar acil çıkış kapılarına giden yolları gösterecek şekilde hazırlanmıştır. Acil durum ve söndürme ekipmanlarının kat yerleşiminde nerelerde olduğu bilgileri görsellerle yer almaktadır. İlave olarak güvenli yer bilgisi de tahliye planına eklenebilir.

ACİL DURUM TAHLİYE KROKİSİ

İSG Doküman Talebi Oluşturmak İçin 

İSG

İSG DANIŞMANIM

İsg Doküman Başvuru Formu

İş sağlığı ve güvenliğine dair her şey sloganıyla çıktığımız bu yolda isg uzmanların, iş yeri hekimlerin, diğer sağlık personellerin, çalışanları ve işverenlerin yanında olmaktan gurur duyuyoruz. İsg doküman talebi oluşturmak için  başvuru formunu doldurmanız yeterli olacaktır.