DOKÜMANLAR

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ DOKÜMANLARI

COVİD-19 ACİL DURUM EYLEM PLANI

COVİD-19 ACİL DURUM EYLEM PLANI

Coronavirus Acil Durum Eylem Planı,

  • COVID-19 salgını acil durumunun öncesinde, sırasında ve sonrasında can kayıplarının en aza indirilmesini,
  • Çevrenin olumsuz yönde etkilenmesini önlemek için yapılması gerekenlerin önceden planlanmasını,
  • Doğru ve etkin bir acil müdahaleyi sağlayacak ekiplerin hareket tarzının belirlenmesi için gerekli yetki görev ve sorumlulukların tanımlanmasını,
  • COVID-19 Küresel Salgını süresince Acil Durum Yönetiminin doğru ve hızlı karar alması için çalışma planının oluşturulmasını sağlamayı amaçlamaktadır.
  • COVID-19 ile alakalı önlemlerin sürekliliğin olmasını sağlama
  • COVID-19 personelinin görev ve ataması
  • COVID-19 Acil Müdahale planlarının oluşturulması ve uygulanmasının sağlanmasını kapsar.
COVİD 19 ACİL DURUM EYLEM PLANI

İSG Doküman Talebi Oluşturmak İçin 

İSG

İSG DANIŞMANIM

İsg Doküman Başvuru Formu

İş sağlığı ve güvenliğine dair her şey sloganıyla çıktığımız bu yolda isg uzmanların, iş yeri hekimlerin, diğer sağlık personellerin, çalışanları ve işverenlerin yanında olmaktan gurur duyuyoruz. İsg doküman talebi oluşturmak için  başvuru formunu doldurmanız yeterli olacaktır.