DEĞERLERİMİZ

 

Bilgi ve Sadelik

Firmalar ile yapılan çalışmalarda bilgi akışının anlaşılır ve sade bir şekilde yayılması için gerekli olan bilişsel alt yapımızla firma sahiplerinin ve çalışanların bilgilenilebileceği paneller oluşturularak koordineli çalışmalar yapmaktayız.

Sevgi ve Mutluluk

Faaliyetlerde insan sevgisi ve bireyin mutluluğu bizim için çok önemli, İşveren ve Çalışanların uygun çalışma ortamlarında kaliteli hizmetlerle çalışılabilir bir ortamın olması bizim için çok değerli.

Huzur ve İçtenlik

Faaliyetlerimiz kişilerin huzuruna ve içtenlik yapısına uymakta.

Fikir ve Uzlaşma

Koordinasyonun hızlı bir şekilde sağlanması ve fikir alışverişiyle hizmetlerin daha uygun bir şekilde aktarılmasını sağlayan anlayışlarla faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.

Bağlılık ve Birliktelik

Çalışan topluluğumuz büyük bir aile birbirine bağlı ve birlikte hareket etmeyi amaç edinmekte

Temiz Düşünce ve Güven

Bir taraf başka bir tarafın eylemlerine güvenmeye güveneceği ortamların temiz düşünce ile olacağı kanaatindeyiz.

Kadınlara Sonsuz Saygı…

Kadın; özverilidir, titizdir, çalışkandır, düzenlidir, sonuç odaklıdır. Kadınların olduğu yerde düzen ve intizam vardır. İsg Danışmanım olarak kadınların çalışma sektöründe müthiş bir konuma ait olduğunun bilincindeyiz. Kadınlar ile hep daha ileriye diyoruz.

ETİK İLKELERİMİZ

İSG Danışmanım ailesi olarak etik ilkelerimize bağlılığımızı sonsuza kadar sürdürmeyi hedefliyoruz. Etik ilkelerimiz aşağıdaki gibidir.

 • Adaletli olma ilkesi,
 • Amaç ve misyona bağlılık ilkesi,
 • Araştırmalarda geçerli, duyarlılığı ve seçiciliği yüksek testler seçme ilkesi,
 • Aydınlatılmış onam alma ilkesi,
 • Ayrım yapmadan sağlığa ve özel yaşama saygılı olma ilkesi
 • Ayrım yapmama (gözetmeme) ilkesi,
 • Bilimsel bilgiye katkı ilkesi,
 • Çalışanı bilgilendirme ve eğitme ilkesi,
 • Çıkar çatışmasından kaçınma ilkesi,
 • Diğer İSG profesyonelleri ile iletişim ilkesi,
 • Dürüstlük ve tarafsızlık ilkesi,
 • Etki altında kalmama ilkesi,
 • Gerçeğe uygun rapor yayınlama ilkesi,
 • Hasta sırrını saklama (mahremiyet) ilkesi,
 • Hediye almama ilkesi,
 • Hesap verebilme ilkesi,
 • Hizmet standartlarına uyma ilkesi,
 • İletişim ve açık iş birliği ilkesi,
 • İnceleme ve araştırma ilkesi,
 • İşverenin, işçilerin, sendikaların ve yetkili diğer makamların desteğini ve iş birliğini isteme ilkesi, İşyeri sağlık kayıtlarının (gizli tıbbi kayıt dosyalarına kaydetme) gizliliği ilkesi,
 • İşyeri sırlarının gizliliği ilkesi,
 • Kullanılan hasta bilgisinde hasta kimliğini koruma ilkesi
 • Mesleki bağımsızlık ilkesi,
 • Mesleki bilgilerini kötü amaçlar için kullanmama ilkesi,
 • Mesleki etkinliklerini sürdürürken, din, dil, ırk, inanç, cinsiyet, coğrafi ayırım farkı gözetmeme ilkesi, Mesleki konularda işveren veya müşteri ayrımı yapmadan güvenilir vekil olma ilkesi,
 • Mesleki uygulamalarını ticari amaçlar için kullanmama ilkesi,
 • Nezaket ve saygı kurallarına uyma ilkesi,
 • Profesyonel bağımsızlık ilkesi,
 • Sağlık ve güvenlik konuları dışındaki bilgilerin araştırılmaması ilkesi,
 • Saygınlık ve güven ilkesi,
 • Sözleşmelerde bağımsız çalışma ilkesi,
 • Sözleşmelerde etik kurallara yer verme ilkesi,
 • Tanıda bilimsel bilgi ve teknik yeterliliğe dayanma ilkesi,
 • Taraflar arasındaki çıkar çatışmalarının içine girmeme ilkesi,
 • Teknik açıdan kusursuz, kolay uygulanabilir, basit yöntemler seçme ilkesi,
 • Topluma hizmet bilincinin yaygınlaştırılması ilkesi,
 • Toplumun refahı, can ve mal güvenliği ilkesi,
 • Toplum ve çevrenin korunması ilkesi,
 • Uzman görüşüne başvurma ilkesi,
 • Vicdani kanaatine göre hareket etme ilkesi,
 • Yeterlilik ve doğruluk ilkesi,
 • Yetkili makamları bilgilendirme ve desteğini alma ilkesi,
 • Ayrım yapmadan sağlığa ve özel yaşama saygılı olma,
 • Hastanın sırrını saklama (mahremiyet ilkesi-yasal…),
 • Kullanılan hasta bilgisinde hasta kimliğini koruma,
 • Meslek bilgilerini kötü amaçlar için kullanmama,
 • Mesleki uygulamalarına ticari yön vermeme ve haksız menfaat temin etmeme,
 • Mesleğini icra ederken (işveren-işçi-işçi örgütlerinin) baskısı altında olmama, vicdani kanaatine göre hareket etme,
 • Hizmet sunumunda güven, gizlilik ve eşitlik ilkelerine uyma,
 • Bilgilendirme, uygulama, testler ve tıbbi araştırmalar için hasta onayı alma,
 • Tanıda bilimsel bilgi ve teknik yeterliliğe dayanma,
 • Gerektiğinde uzman görüşüne başvurma,
 • İşverenin, işçilerin, sendikaların ve yetkili diğer makamların desteğini ve iş birliğini isteme,
 • Mesleki etkinliklerini sürdürürken, din, dil, ırk, inanç, cinsiyet, coğrafi ayırım farkı gözetmemeli,
eğitici eğitimleri

Detaylı Bilgi İçin İletişime Geçebilirsiniz…

İş Sağlığı ve Güvenliğine Dair Aklınızda Ne Varsa, Bizde Var…