DOKÜMANLAR

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ DOKÜMANLARI

PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI

PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI

Patlayıcıdan korunma dokümanı; Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, 30 Nisan 2013 tarih ve 28633 sayılı kanun gereği resmi gazetede yayımlanan Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik ile tanımlanmıştır ve yürürlüğe girmiştir.

Bu Yönetmeliğin amacı, çalışanları sağlık ve güvenlik yönünden işyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden korumak için alınması gereken önlemlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. (Madde 1)

Yönetmelik, istisnalar dışında patlayıcı ortama sahip tüm işyerlerini kapsamaktadır.

 

İşverenin Yükümlülüklerinden bahsedelim;

a) Patlayıcı ortam oluşmasını önlemek,

b) Yapılan işlemlerin doğası gereği patlayıcı ortam oluşmasının önlenmesi mümkün değilse patlayıcı ortamın tutuşmasını önlemek,

c)İşçilerin sağlık ve güvenliklerini sağlayacak şekilde patlamaların zararlı etkilerini azaltacak önlemleri almaktır.

 

Bu önlemler, gerektiği takdirde patlamanın yayılmasını önleyecek tedbirlerle birlikte alınacaktır. Alınan bu tedbirlerin düzenli aralıklarla ve işyerlerindeki önemli değişikliklerden sonra yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir.

İşveren, patlama riskini değerlendirme yükümlülüğünü yerine getirirken ve buna bağlı olarak Patlamadan Korunma Dokümanını hazırlar.

İşveren, 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğine uygun olarak risk değerlendirmesi çalışmaları yapılır ve patlayıcı ortamdan kaynaklanan özel risklerin değerlendirmesinde aşağıdaki hususlar da dikkate alınır:

 • Patlayıcı ortam oluşma ihtimali ve bu ortamın kalıcılığı,
 • Statik elektrik de dâhil tutuşturucu kaynakların bulunma, aktif ve etkili hale gelme ihtimalleri,
 • İşyerinde bulunan tesis, kullanılan maddeler, prosesler ile bunların muhtemel karşılıklı etkileşimleri,
 • Olabilecek patlama etkisinin büyüklüğü.
 • Patlama veya parlama riskine değerlendirilirken patlayıcı ortamların oluşabileceği yerlere açık olabilecek veya açık olan yerlerde dikkate alınarak bir bütün olarak değerlendirilmektedir.

 

 

KAPAK_PATLATMADAN KORUMA DÖKÜMANI

Potansiyel Patlayıcı Ortamlar

 • LPG Üretim, Dolum ve Dağıtım Tesisleri
 • Doğalgaz Santralleri
 • Petrol Rafinerileri
 • Un Değirmenleri
 • Boya Fabrikaları
 • Deri İmalathaneleri
 • Yağ Üretimi
 • Kimyasal Sanayi
 • İlaç Sanayi
 • Metal Sanayi
 • Akaryakıt İstasyonları

 

Patlamadan Korunma Dokümanı Neden Gereklidir?

Herhangi bir acil durum olduğunda işletme içerisindeki çalışanlar nasıl hareket edeceğini bilmezse can ve mal kaybı yaşanabilir. İşte bu tür can ve mal kaybının yaşanmaması adına, bu işletmelerde Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanması ve bu dokümanı referans alarak gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. Patlamadan Korunma Dokümanı, işletme içerisinde bulunan personelin zarar görmesini engellemek, iş makinelerinde olabilecek herhangi bir patlama meydana gelme riskini en aza indirmek ve tehlikeli durumlarda meydana gelebilecek zararların mümkün olduğunca önüne geçmek için gerekenlerin olduğu belgedir.

Parlayıcı, patlayıcı madde ihtiva eden ortamlarda tehlikeli bölge tanımlanması yapılır ve bu patlayıcı ortamlardan korunma dokümanının hazırlanması işverenin yükümlülüğündedir.

DİKKAT etmemiz gerekir ki, 20/6/2012 tarihli, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında Patlamadan Korunma Dokümanı bulunmayan kuruluşlara faaliyeti durdurma ve idari para cezaları uygulanabilmektedir.

İSG Doküman Talebi Oluşturmak İçin 

İSG

İSG DANIŞMANIM

İsg Doküman Başvuru Formu

İş sağlığı ve güvenliğine dair her şey sloganıyla çıktığımız bu yolda isg uzmanların, iş yeri hekimlerin, diğer sağlık personellerin, çalışanları ve işverenlerin yanında olmaktan gurur duyuyoruz. İsg doküman talebi oluşturmak için  başvuru formunu doldurmanız yeterli olacaktır.