SAĞLIK

SAĞLIK HİZMETLERİ

Mobil sağlık aracı, hastane ve tıp merkezlerimizle sağlık taramalarını, portör muayenelerini gerçekleştirmekteyiz.

 

Mobil Sağlık Hizmetleri

 

İşyerlerinde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılması 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince yasal bir zorunluluktur. Çalışanların sağlık taraması kayıtlarının işe ilk girişlerinden itibaren başlanarak kanunda belirtilen sürelerle yenilenmesi ve saklanması gerekmektedir.

Bilindiği üzere sektörler tehlike sınıfına göre az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli olarak üçe ayrılırlar. Tehlike sınıfına göre periyodik olarak tekrarlanması gereken azami sürede değişmektedir. Çalışanların sağlık muayenelerinin periyodik olarak yenilenme süresi tehlike sınıflarına göre şu şekildedir;

Tehlike Sınıfı Azami Süre
Az Tehlikeli 5 yılda bir
Tehlikeli 3 yılda bir
Çok Tehlikeli 1 yılda bir

*Tehlike sınıflarına göre sağlık muayenesinin azami yenilenme süreleri.

İsg Danışmanım olarak sağlık muayenesinin gerçekleştirilmesi adına siz değerli firma sahiplerinin ve çalışanlarının yanındayız. İşyeri hekimlerinin istediği tüm tetkikleri bünyemizde yaparak/yaptırarak sizleri iş günü kaybı ve ekstra uğraşlardan kurtarmaktayız. Bununla beraber sağlık muayenelerinin sertifakalı, kalibreli cihazlarımızla yapılmasından dolayı kanuni olarak da rahat edeceksiniz. Bizleri arayıp randevu oluşturabilirsiniz. Randevu oluşturacağınız tarih ve saat diliminde Mobil Sağlık Tarama aracımız bulunduğunuz adrese gelerek gerekli sağlık taramasını çalışanlarınıza yapacaktır. Sağlık taraması hizmetlerimizi kendi donanımlı araçlarımızla “mobil olarak” işyerlerinizde sunmaktayız. Sağlık kontrollerinin zamanında yapılması oluşacak problemlerin önceden tespit edilmesini ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlayacaktır.

İş yeri hekimi hizmetleri, ağır ve tehlikeli işler çalışma raporu, portör muayenesi, sağlık taramaları, solunum fonksiyon testi, kan ve idrar tetkikleri, akciğer grafisi, kulak odiosu vb. gibi tüm sağlık hizmetlerini İsg Danışmanım olarak deneyimli ve profesyonel uzman kadromuz ile sizlere vermekteyiz.

 

Yapılan Tetkiklerin Kanuni Olarak Geçerlilik Süreleri

1.Akciğer Radyografisi (GÖĞÜS FİLMİ ): Tozlu ve Dumanlı İşlerde çalışanlar için yılda 1 kere

2.SOLUNUM FONKSİYON TESTİ (SPİROMETRİ): Tozlu ve Dumanlı İşlerde çalışanlar için yılda 1 kere

3.İŞİTME DÜZEYİ TEST RAPORU (ODİYOMETRE): Gürültülü İşlerde Çalışanlar için yılda 1 kere

4. PORTÖR MUAYENELERİ (Yemekhane, Yiyecek ve İçecek bölümlerinde çalışanlar için): 6 ayda bir

Hijyenin çok önem kazandığı sektörlerde çalışanların, özellikle de gıda sektöründe üretim ve satış yerlerinde çalışanların bulaşıcı hastalık taşıyıp taşımadıklarını belirlemek amacı ile Sağlık Bakanlığının da zorunlu kıldığı Portör Muayeneleri İsg Danışmanım Danışmanlık Hizmetleri tarafından gerçekleştirilmektedir.

Portör Muayenesinde Yapılan Tetkikler

 • Gaita Parazit
 • Gaita Kültürü
 • Burun Kültürü
 • Boğaz Kültürü
 • El Kültürü
 • Ekipman Kültürü
 • Hepatit Tetkikleri

5. LABORATUVAR İNCELEMELERİ (Kimyasal Madde ile üretim yapan işyerlerinde çalışan personel için)

 • Tam Kan Sayımı
 • Karaciğer Enzim Analizleri
 • Tam İdrar Analizi
 • Biyolojik sıvılarda ağır metal analizleri (Kurşun, Aluminyum vb.)
 • İdrarda Fenol Analizi f. İdrarda Hippürik Asit Analizi
 • İdrarda TCA (Triklor asetik asit) Analizi

6. GÖRME RAPORU(GÖZ MUYANESİ) (Işınlı–Ekranlı araçlarda ile Çalışanlar için): Yılda 1 kere

7. GEREKLİ AŞILAR (TETANOS, HEPATİT V.B): İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı uyarınca gerekli olan koruyucu aşılar.

Sağlık Muayenesinin Yapılması Zorunlu Durumlar

6331 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU’nda zorunlu durumlar açıkça belirtilmiştir. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu MADDE 15 ‘de sağlık taramalarından işvereni sorumlu tutarak zorunlu durumları şu şekilde açıklar;

 • a) Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.
 • b) Aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır:

1) İşe girişlerinde.

2) İş değişikliğinde.

3) İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde.

4) İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla.

İşçilerin Periyodik Sağlık Muayeneleri, bu taramalarla tamamlandıktan sonra Periyodik Sağlık Muayenesi Raporu tanzim edilmektedir. İşçilerin periyodik sağlık raporları özlük dosyalarında düzenli olarak tutulmalıdır.

İsg Danışmanım olarak Sağlık taramalarını hızlı ve doğru şekilde yapmaktayız. Detaylı bilgi için hemen bizi arayabilirsiniz.

İSG

İSG DANIŞMANIM

Mobil Sağlık Aracı ve Sağlık Taraması Hizmeti Başvurusu

İş sağlığı ve güvenliğine dair her şey sloganıyla çıktığımız bu yolda isg uzmanların, iş yeri hekimlerin, diğer sağlık personellerin, çalışanları ve işverenlerin yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Mobil sağlık aracı, sağlık taraması, portör muayenesi, işe giriş muayenesi ve diğer tüm hizmetlere başvuru için formu doldurmanız yeterli olacaktır.

  Detaylı Bilgi İçin İletişime Geçebilirsiniz

  İş Sağlığı ve Güvenliğine Dair Aklınızda Ne Varsa