DOKÜMANLAR

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ DOKÜMANLARI

SAĞLIK ve GÜVENLİK PLANI

SAĞLIK VE GÜVENLİK PLANI

 

SAĞLIK VE GÜVENLİK PLANI (YAPI İŞLERİNDE İSG)

 

Sağlık ve güvenlik planı; muhtemel risklerin değerlendirilip yapı işi süreci boyunca sağlık ve güvenlik ile ilgili alınacak tedbirlerin, organizasyon yapısının, çalışma yöntemlerinin ve bunlara ilişkin işlerin ne zaman ve kim tarafından yapılması gerektiğinin belirlendiği, aynı yapı sahasında faaliyet gösterecek farklı işverenler, alt işverenler, kendi nam ve hesabına çalışan kişiler ve farklı çalışma ekipleri arasında sağlık ve güvenliğe dair hususların koordinasyonunun sağlanması amacıyla yapı alanının tamamından sorumlu işveren veya proje sorumlusu tarafından hazırlanan veya hazırlanması sağlanan planı ifade eder.

 

Aynı yapı alanında birden fazla işveren veya alt işverenin bulunması durumunda, işveren veya proje sorumlusu, sağlık ve güvenlik konularında bir veya daha fazla sağlık ve güvenlik koordinatörü görevlendirir.

 

İşveren veya proje sorumlusu, yapı işine başlamadan önce projenin hazırlık aşamasında, sağlık ve güvenlik planını hazırlar veya hazırlanmasını sağlar.

 

Sağlık ve güvenlik koordinatörleri proje hazırlık aşamasında; Sağlık ve güvenlik planını hazırlar veya hazırlanmasını sağlar.

SAĞLIK VE GÜVENLİK PLANI

SAĞLIK VE GÜVENLİK DÖKÜMANI

(2) İşveren,

 1. a) Kanunun (İSG/ 6331) 4, 10, 14 ve 16 ncı maddelerinde belirtilen hükümler doğrultusunda sağlık ve güvenlik dokümanı hazırlanmasını ve güncellenmesini sağlar.

 

 1. b) Sağlık ve güvenlik dokümanında özellikle aşağıdaki hususların yer almasını sağlar:

1) Çalışanların işyerinde maruz kalabilecekleri psikososyal riskler dahil olmak üzere risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi.

2) Yönetmelik hükümlerini yerine getirmek için alınacak uygun tedbirler ile Yönetmelik kapsamında hazırlanması gereken yönergelerin ve planların hazırlanması.

3) Çalışma yerlerinin ve ekipmanın güvenli şekilde düzenlenmesi, kullanılması ve bakımının yapılması.

 1. c) Sağlık ve güvenlik dokümanının işyerinde çalışmaya başlanılmadan önce hazırlanmasını ve önemli değişiklikler veya ilave yapıldığında ya da işyerinde meydana gelen iş kazası; çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olaylardan sonra gözden geçirilmesini ve ihtiyaç halinde revize edilmesini sağlar.

4) Bir işyerinde birden çok işverene ait çalışanların bulunması durumunda, her işveren kendi kontrolü altındaki işlerden sorumludur. Ancak işyerinin tamamından sorumlu olan işveren, çalışanların sağlık ve güvenliğinin korunması ile ilgili tedbirlerin uygulanmasını koordine eder. Kendisine ait sağlık ve güvenlik dokümanında koordinasyonun amacını ve bu koordinasyonu sağlamak için alınacak tedbirler ile uygulanacak yöntemleri belirler. Bu koordinasyon her bir işverenin Kanunda (İSG/ 6331) belirtilen sorumluluğunu etkilemez.

SAĞLIK GÜVENLİK PLANI ZORUNLU YAPI İŞLERİ LİSTESİ

 1. Kazı, yarma ve doldurma işleri
 2. Hafriyat
 3. İnşaat
  1. Bina
  2. Set, baraj
  3. Yol, demiryolu, havai hat
  4. Tünel
  5. Metro
  6. Köprü
  7. Çelik yapı
  8. İskele, liman, dalga kıran, gemi
  9. Kanalizasyon, lağım
  10. Kuyu
  11. Kanal
  12. Duvar
  13. Sıva, badana, boya işleri
  14. Elektrik tesisatı
  15. Sıhhi tesisat
  16. Kalorifer tesisatı
  17. Dülgerlik
  18. Marangozluk
 4. Prefabrike elemanların inşası ve sökümü
 5. Montaj işleri
 6. Değiştirme ve donatma
 7. Tadilatlar
 8. Yenileme
 9. Tamir
 10. Söküm
 11. Yıkım
 12. Restorasyon
 13. Bakım, boyama ve temizleme
 14. Drenaj
 15. İşlerde kullanılan sabit ve hareketli makine ve tesisleri kullanma.

İSG Doküman Talebi Oluşturmak İçin 

İSG

İSG DANIŞMANIM

İsg Doküman Başvuru Formu

İş sağlığı ve güvenliğine dair her şey sloganıyla çıktığımız bu yolda isg uzmanların, iş yeri hekimlerin, diğer sağlık personellerin, çalışanları ve işverenlerin yanında olmaktan gurur duyuyoruz. İsg doküman talebi oluşturmak için  başvuru formunu doldurmanız yeterli olacaktır.