MUAYENE

EKİPNET ÜYELİĞİ
MAKİNE MÜHENDİSLERİ ODASI ÜYELİĞİ

YANGIN TESİSATI PERİYODİK KONTROL ve MUAYENE

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yürütmesinde olan 25.04.2013 Tarih ve 28628 Sayılı İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin amacı işyerlerinde kullanılan iş ekipmanlarının sağlık ve güvenlik çerçevesinde uyulması gereken asgari şartları belirlemektir.

Yönetmeliğe göre İş ekipmanlarının periyodik muayeneleri, Ulusal ve Uluslararası standartlarda belirtilen kriterlerde ve aralıklarda, üretici verileri ve fen ve teknik gereklilikler dikkate alınarak yapılmalıdır.

YANGIN SİSTEMLERİ PERİYODİK MUAYENE
_

Yangın Tesisatı
Periyodik Muayene

Ekipnet Üyesi & Makine Mühendisler Odası Üyeliği

 • Yangın Tesisatı
 • Yangın Algılama Tesisatı
 • Taşınabilir Tüpler
 • Ekipnet Üyeliği
 • Güvenilir Sonuç
 • Makine Mühendisleri Odası
 • Hızlı Çözüm

İSG DANIŞMANIM

Tüm Hizmetlerimize Bakmak İster Misiniz ?

İsg Danışmanım ailesi olarak verdiğimiz hizmetlerden bazıları:

 • İsg Eğitimleri
 • İsg Dokümanları
 • Periyodik Muayeneler
 • İç Ortam Ölçümleri
 • Uzman Görüşü
 • Yangın Sistemleri

İSG Eğitimleri

İSG Eğitimleri
Az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli sektörlerde çalışanlara yönelik eğitimler verilmektedir.
Daha Fazla ...

İSG Dokümanları

İSG Dokümanları
Acil durum eylem planı, risk analizi, iç yönetmelik, sağlık ve güvenlik planı, pandemi rehberi vb.gibi dokümanlar işletmenize özgü olarak hazırlanmaktadır.
Daha Fazla ...

Periyodik Muayeneler

Periyodik Muayeneler
Elektrik Grubu, Basınçlı Kaplar, Kaldırma İletme Ekipman, Ortam Ölçümleri, Tesisat (Yangın Tesisatı vb.) Havalandırma Tesisatı ...
Daha Fazla ...
Onaylı

Onaylı Akredite Muayeneler

Ekipnet Onaylı ve Periyodik Kontrol ve Ölçüm Hizmetleri

Ekipnet ve makine mühendisleri odası
üyesi kişiler tarafından periyodik kontrol/muayeneleriniz yapılmaktadır. Hizmet almak için yandaki formu doldurarak hemen başvurabilirsiniz. 

01

Başvuru Aşaması

Bize ulaşarak periyodik muayene hizmeti almak başvuru oluşturabilirsiniz.

02

Muayene ve Kontrol Aşaması

Periyodik muayene, ölçüm ve testler tecrübeli mühendislerimiz tarafından yapılmaktadır. 

03

Raporlama Aşaması

Yapılan kontrol ve muayene sonrasında raporlarınız uygun veya uygun değildir şeklinde hazırlanıp tarafınıza teslim edilmektedir. Verilecek link üzerinden de sonuçlara ulaşabilirsiniz.

S.S.S

Periyodik Muayene Hakkında Merak Edilenler

Periyodik Kontrol Nedir?

İşyerlerinde kullanılmakta olan, iş ekipmanlarının, güvenli ve işletme yönünden uygun şekilde çalıştığının tespiti için, yasal mevzuat tarafından öngörülen periyotlarda ve kontrol yöntemlerine uygun olarak, yetkin personel tarafından yapılan kontrol ve denetim faaliyetleridir.

Periyodik Kontrol Yasal Zorunluluğu Nedir?
 • 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca çıkarılan ve 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”, işyerlerinde bulunan iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gereken asgari şartları belirlemiştir.
 • Bu asgari şart; kısaca iş ekipmanı olarak tanımlanan işin yapılmasında kullanılan herhangi bir makine, alet, tesis ve tesisatın yine yönetmelikte öngörülen aralıklarda ve belirtilen yöntemlere uygun olarak, yetkili kişilerce muayene, deney ve test faaliyetlerinin yapılmasını, kontrol sonuçlarının kayıt altına alınmasını ve yetkililer her istediğinde gösterilmek üzere uygun şekilde saklanmasını hüküm altına almıştır.
Periyodik Kontrolleri Ne Zaman Yaptırmak Gerekir?
 • “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” İkinci Bölüm madde 7’de ve EK – III de iş Ekipmanlarının kontrolü aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır.
 • Madde 7 İş ekipmanının güvenliğinin kurulma ve montaj şartlarına bağlı olduğu durumlarda, ekipmanın kurulmasından sonra ve ilk defa kullanılmadan önce ve her yer değişikliğinde ekipmanın, periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler tarafından kontrolü yapılır, doğru kurulduğu ve güvenli şekilde çalıştığını gösteren belge düzenlenir.
 • EK – III Bölümünün 2. Maddesinde Periyodik kontrole tabi iş ekipmanları periyodik kontrol süreleri ile kontrol kriterleri Tablo 1, Tablo 2 ve Tablo 3 de belirtilmiştir.
Periyodik Kontrolleri Kimler Yapabilir?

Basınçlı kap ve tesisatlar

 • Basınçlı kap ve tesisatların periyodik kontrolleri, makine mühendisleri, makine veya metal eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler ya da makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır. Söz konusu periyodik kontrollerde tahribatsız muayene yöntemlerinin kullanılması durumunda, bu yöntemler sadece TS EN ISO 9712 standardına göre eğitim almış mühendisler, teknik öğretmenler, teknikerler veya yüksek teknikerler tarafından uygulanabilir.
 • Kaldırma ve iletme ekipmanları
 • Kaldırma ve iletme ekipmanlarının periyodik kontrolleri, makine mühendisleri, makine veya metal eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler ya da makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır. Söz konusu periyodik kontrollerde tahribatsız muayene yöntemlerinin kullanılması durumunda, bu yöntemler sadece TS EN ISO 9712 standardına göre eğitim almış mühendisler, teknik öğretmenler, teknikerler veya yüksek teknikerler tarafından uygulanabilir.

Tesisatlar

 • Elektrik tesisatı, topraklama tesisatı, paratoner tesisatı ile akümülatör ve transformatör ve benzeri elektrik ile ilgili tesisatın periyodik kontrolleri elektrik mühendisleri, elektrik eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler, elektrik tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır.
 • Elektrik dışında kalan diğer tesisatın periyodik kontrolleri makine mühendisleri, makine ve metal eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler, makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır.

Tezgâhlar

 • Makine ve tezgâhların periyodik kontrolleri, makine mühendisleri, makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır.
 • Elektronik kumanda sistemi ile donatılmış makine ve tezgâhların periyodik kontrolü; makine veya mekatronik mühendisi ile elektrik mühendisleri ve/veya bunların teknikerleri tarafından birlikte yapılır.
Akreditasyon Nedir?
 • Akreditasyon uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca gerçekleştirilen çalışmaların ve dolayısıyla bu çalışmalar sonucunda düzenledikleri uygunluk teyit belgelerinin (deney ve muayene raporları, kalibrasyon sertifikaları, yönetim sistemi belgeleri, ürün belgeleri, personel belgeleri vb) güvenilirliğini ve geçerliliğini desteklemek amacıyla oluşturulmuş bir kalite altyapısıdır.
 • Uygunluk değerlendirme kuruluşlarının akreditasyonu, ilgili uygunluk değerlendirme kuruluşları için yeterlilik kriterlerini belirleyen uluslararası standartlar, ilgili sektöre özel gereklilikler ve bölgesel veya uluslararası akreditasyon kuruluşları tarafından belirlenmiş rehber dokümanlarda belirlenmiş, dünya genelinde kabul görmekte olan, gereklilikler esas alınarak gerçekleştirilmektedir.
İşverenin Zorunluluğu Nedir?

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

MADDE 7:

b) İşverence, arızaya sebep olabilecek etkilere maruz kalarak tehlike oluştura bilecek iş ekipmanının;

1) Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerce periyodik kontrollerinin yapılması

2) Çalışma şeklinde değişiklikler, kazalar, doğal olaylar veya ekipmanın uzun süre kullanılmaması gibi iş ekipmanındaki güvenliğin bozulmasına neden olabilecek durumlardan sonra, arızanın zamanında belirlenip giderilmesi ve sağlık ve güvenlik koşullarının korunması için periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerce gerekli kontrollerin yapılması, sağlanır.

İSG

İSG DANIŞMANIM

Periyodik Kontrol ve Muayene Başvuru Formu

İş sağlığı ve güvenliğine dair her şey sloganıyla çıktığımız bu yolda isg uzmanların, iş yeri hekimlerin, diğer sağlık personellerin, çalışanları ve işverenlerin yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Eğitim başvurusu yapmak için  başvuru formunu doldurmanız yeterli olacaktır.