Çukurova sağlık taraması

Çukurova sağlık taraması, çalışanların işe başlamadan önce sağlık gözetiminden geçip iş yeri hekimince gerekli görülen sağlık tetkiklerin yapılmasıdır. İSG Kafası olarak gerekli tüm sağlık tetkikleri yapmaya yetkin laboratuvarlarla çalışmaktayız. Kullanılan tüm cihazlar akredite cihazlardır. Yapılacak sağlık muayenesi sonrasında çalışanların işe giriş raporu hazırlanabilecektir.

İşe Giriş Raporu Nedir?

Bir diğer sorulacak soru da işe giriş raporu nasıl verilir? İşe giriş raporu çalışanların işe başlamadan önce işe girişte yapılması gereken sağlık muayeneleri vardır. Bu muayene çalışanın yapacağı iş için uygun olup olmadığının tespiti yönünde en etkin yöntemdir. Yapılacak sağlık muayenesi sonrasında işveren işe uygun çalışan belirleme ve çalışma süresince çalışanlarının sağlık durumlarındaki değişmeleri takip edebilme şansına sahiptir. İşe giriş muayenesi proaktif bir yaklaşımdır. İş sağlığı ve güvenliğinde proaktif yaklaşım oldukça mühimdir. İşe giriş muayenesi ilgili yönetmeliklere uygun bir taramadır.

Sağlık Muayenesinin Yapılması Zorunlu Haller

Sağlık muayenesin ne zaman yapılması gerektiği 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda açıkça belirtilmiştir. Buna göre; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, çalışanlara işe giriş, iş değişikliği, iş kazası sonrasında ve düzenli olarak sağlık muayenesi yapılması gerektiğini ifade eder. İlgili madde aşağıdaki şekildedir: MADDE 15 (1) İşveren; a) Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar. b) Aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır: 1) İşe girişlerinde. 2) İş değişikliğinde. 3) İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde. 4) İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla. Ayrıca, yönetmelikte tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışacak çalışanlar için işe başlamadan önce kesinlikle Çukurova sağlık taraması'nın yapılması gerektiği belirtilmiştir. (2) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz.

Yapılması Gereken Sağlık Tarama Tetkikleri

Periyodik Çukurova sağlık taramasında genel olarak yapılması gereken ve istenen tetkikler aşağıdaki şekildedir. Solunum Fonksiyon Testi

  Akciğer Grafisi

  Odyometri

  Portör Muayenesi

  Hepatit – HIV Taraması ve Aşılama

  Elektrokardiyografi (EKG)

  Göz Testi

  Fizik Muayene

Portör Muayenesi Kimlere Yapılmalıdır

Gıda işlerinde çalışacak personele yapılmalıdır. Yemekhane, çay ocağında dağıtım ve servis yapacak personellerin işe başlamadan önce portör muayeneleri yapılarak bulaşıcı hastalıkları olup olmadıkları önceden bilinir.

İşe Girişlerde İstenilen Sağlık Taramaları, Tetkikleri Nerelerde Yapılabilir?

İSG Kafası olarak Türkiye’nin her yerinde geniş ağımızla gerekli tüm sağlık tetkiklerini yapıyoruz. Çukurova sağlık taraması yapılmasını istediğiniz zaman hemen iletişim bilgilerimizden bizi arayarak randevu oluşturabilirsiniz. İletişim sayfamızdaki formu da doldurarak hemen teklif alabilirsiniz. İşe giriş muayenesi, sağlık muayenesi, portör muayenesi için teklif isteyebilirsiniz. İşyeri hekiminiz var ise işyeri hekiminin istediği sağlık tetkikleri ya da olması gereken tetkikler ile ilgili Çukurova sağlık taraması fiyat teklifini alabilirsiniz.

Sağlık Raporu Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?

İşyeri hekimleri tarafından verilen sağlık raporları, verilen işyerinin tehlike sınıfına göre değişken sürelerde geçerlidir. Çok tehlikeli işyerleri için sağlık raporunun geçerlilik süresi en fazla 1 yıldır. Tehlikeli sınıfta bulunan işyerleri için sağlık raporu geçerlilik süresi en fazla 3 yıldır. Son olarak az tehlikeli sınıfta bulunan bir işyerinin çalışanları için sağlık raporunun geçerlilik süresi en fazla 5 yıldır. Sonuç olarak çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli sınıfta bulunan işyerlerinde sağlık raporunun geçerlilik süresi sırasıyla 1,3 ve 5 yıldır. Atalay Web Tasarım Bu makalenin paylaşılmasında Otomatik Seo sistemi tercih edilmiştir.

Yorumunuz Bizler İçin Önemli

Bir yanıt yazın